19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.08.2021 r.

 1. Kalendarz liturgiczny:
 • poniedziałek – święto św. Teresy Benedykty od krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
 • wtorek– święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 • środa– wspomnienie św. Klary, dziewicy
 • sobota – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 • niedziela – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.

 

 1. Również w przyszłą niedzielę, z racji trzeciej niedzieli miesiąca, składkę będzie zbierać Rada Parafialna.

 

 1. W piątek, 13 lipca, o godz. 16:30 Różaniec Fatimski prowadzony przez Róże Różańcowe.

 

 1. Ogłoszenia z Urzędu Gminy Sułkowice:
 • Urząd Miejski w Sukowicach uprzejmie przypomina, że do dnia 30 września Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest obowiązkowy. Spisać można się na kilka sposobów, przez Internet, dzwoniąc na infolinię, odbierając telefon lub przyjmując w domu rachmistrza spisowego. Jeżeli nie macie Państwo takich możliwości lub obawiacie się przekazywania danych przez telefon zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Sułkowicach. Pracownicy Urzędu pomogą Państwu w wypełnieniu tego obowiązku. W Urzędzie zostało przygotowane stanowisko do samospisu. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości, ponieważ odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem przez sąd kary grzywny z mocy zapisów Ustawy o narodowym spisie powszechnym.

 

 • Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie przez Internet na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) lub pobrać w wersji papierowej i złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Złożenie deklaracji jest obowiązkowew terminie do 30 czerwca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca br., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

 

Załącznik 1: https://urzad.sulkowice.pl/images/pdf/2021/deklaracja_budynki_mieszkalne_30062021.pdf

Załącznik 2: https://urzad.sulkowice.pl/images/pdf/2021/deklaracja_lokale_niemieszkalne_30062021.pdf

 

6. Serdeczne Bóg zapłać składamy mieszkańcom Kijówki, Chodnikowa i Podlesia za posprzątanie wczoraj Kościoła i złożone ofiary. W przyszłym tygodniu troskę o naszą świątynię powierzamy mieszkańcom Jaworza.

 

 

Życzymy błogosławionej niedzieli i tygodnia!

Szczęść Boże!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: Małgorzata Kania