Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego 2024

Kościół rozpoczyna dzisiaj uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

 

 

 

Post Author: Monika Lempart