Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2022

Chrystus Zmartwychwstał! – prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym dniem w całym Roku liturgicznym, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa. Uroczystość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, określanych jako Święta Wielkanocne, odznaczają się szczególną radością, ponieważ Zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Pusty grób głosi światu, że ostatecznie zawsze zwycięża Bóg. To Bóg, który miłuje człowieka i chce jego szczęścia. Chrystus jest żywy, jest pośród nas. Radujmy się i weselmy!

 

Raduj się ziemio, Jezus Zmartwychwstaje,

wychodzi z grobu, pokój światu daje.

Wszystko stworzenie chwal Syna Bożego:

Chrystusa, Króla wiecznego! Chrystusa, Króla wiecznego!

 

Zdjęcia Józefa Gielaty

Nie ma zdjęć w tej galerii.

 

Post Author: Monika Lempart