Powitanie Cudownego Obrazu Matki Bożej Harbutowickiej

W dniu dzisiejszym, jakże wyjątkowym i wyczekiwanym, nasza wspólnota parafialna witała Cudowny Obraz Matki Bożej Harbutowickiej, który wrócił do nas po renowacji. Przed Mszą Św. wspólnie odśpiewaliśmy Godzinki i odmówiliśmy radosne tajemnice Różańca Świętego.

Matko Boża, Cudowna  Pani Harbutowicka

Witamy Cię najukochańsza Królowo i Matko nasza. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Pani Harbutowicka i Matko Kościoła całą naszą wspólnotę parafialną, księdza proboszcza, dzieci, młodzież i całe rodziny. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara, aby Twoja obecność promieniała w nas i rozwijała się na chwałę Bożą.
Najmiłosierniejsza Matko. Tyle razy nas wspomogłaś i udzielałaś potrzebnych darów, tyle razy wyciągałaś pomocną dłoń i ocierałaś łzy. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem a ciemnością. Wdzięczni jesteśmy  Bogu za Twój Święty wizerunek, za  Twoje  matczyne serce, które pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie – uproś nam, Matko, wszystko, co jest nam po­trzebne, abyśmy  wiernie i wy­trwale pielęgnowali miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Twojego Syna. O Maryjo, Pani Harbutowicka błagamy – czuwaj nad nami wszystkimi, umacniaj nas w wierze, abyśmy mogli kiedyś połączyć się z Tobą i Chrystusem w niebie.

Matko Boża , Ukochana Pani Harbutowicka

Wpatrując się w Twój Święty wizerunek, rozważać będziemy tajemnice radosne różańca świętego, zawierzając Ci całą wspólnotę parafialną,  abyś nas wszystkich Kochana Matko okryła  swym płaszczem miłości i utuliła do serca tak, jak tulisz Jezusa. Niech ta modlitwa będzie naszym podziękowaniem za wszystkie łaski, które nam wyświadczasz, niech będzie także wyrazem naszej skruchy  i wynagrodzeniem za grzechy, które ranią Twoje i Twego Syna serce. Matko nasza z ufnością otwieramy swoje serca przed Tobą i błagamy otaczaj nas wszystkich macierzyńską miłością i wypraszaj dla nas potrzebne łaski.

Zdjęcia Józefa Gielaty

Nie ma zdjęć w tej galerii.

Post Author: Monika Lempart