100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Drodzy Parafianie. Zapraszamy w dniu jutrzejszym na wspólną modlitwę różańcową ze Św. Janem Pawłem II o godz. 16.30 w Kościele Parafialnym w Harbutowicach.

Podczas modlitwy podziękujemy wspólnie Bogu za dar Św. Jana Pawła II.

Od wielu lat ludzie wypraszają i otrzymują łaski poprzez modlitwę wstawienniczą Jana Pawła II. Tak jest i dzisiaj. Módlmy się do naszego wielkiego Rodaka, przedstawiajmy mu nasze prośby, aby zaniósł je prosto przed tron Jezusa, bowiem Jan Paweł II jest bardzo skutecznym orędownikiem i pośrednikiem u Pana Boga. Rok 2020 jest niewątpliwie Rokiem Świętego Jana Pawła II. W setną rocznicę Jego narodzin przywołajmy myślami tą wielką postać, Jego dokonania oraz ponadczasową wartość życia naszego najwybitniejszego Rodaka. Jan Paweł II był światłem dla świata, światłem, które wciąż nieustannie rozświetla nasze drogi i daje wskazówki do lepszego życia. Zawsze będzie dla nas drogowskazem, a Jego nauczanie i wielkie dziedzictwo niech będzie dla nas inspiracją do wkroczenia na drogę świętości.

Te drogowskazy, które Jan Paweł II w spadku zostawił, zawsze drogę nam wskażą.

Post Author: Monika Lempart