DROGA KRZYŻOWA PRZEZ HARBUTOWICE

Zapraszamy mieszkańców Harbutowic do wzięcia udziału w Drodze Krzyżowej ulicami naszej miejscowości, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. po Mszy Św. wieczornej, o godz. 17:30.

Wyruszymy z kościoła w stronę Dziurówki, a następnie przejdziemy cały Pagórek, gdzie będą wyznaczone poszczególne stacje. Naszą Drogę Krzyżową zakończymy przed domem pani Zofii Sroki.

W trakcie nabożeństwa kandydaci do bierzmowania oraz mieszkańcy parafii będą nieść krzyż według następującego planu:

od Kościoła do stacji I

Jaworze, domy pod Jaworzem, Kijówka

od stacji I do stacji II

Młodzież z klasy VIII szkoły podstawowej

od stacji II do stacji III

Młodzież z III klasy gimnazjum

od stacji III do stacji IV

Głębiec, Kozówka Górna i Dolna, Gościbia, Podlesie, Chodników, Guzikówka, Szczerbakówka, Hornikówka

od stacji IV do stacji V

Końcówka, Kozakówka, Tondyrówka, Batorówka

od stacji V do stacji VI

Latoniówka, Pieronówka, Ruskówka, Halawówka, Golonkówka, Banasiówka

od stacji VI do stacji VII

Bargłówka, Madejówka, Celakówka

od stacji VII do stacji VIII

Kudówka, Dziurówka, Kurkówka, Zagrody

od stacji VIII do stacji IX

Pagórek cz. I- od Gaczorówki do Ziemlówki

od stacji IX do stacji X

Pagórek cz. II- od p. M. Bobeł do p. W. Golonka

od stacji X do stacji XI

Pagórek Dolny cz. III- od p. Ciężkowskich do p. Sroków

od stacji XI do stacji XII

Pukówka, Myrtówka, Lebiedówka, Drągówka

od stacji XII do stacji XIII

Bogdałówka, Witkówka, Kaniówka, Czoskówka

od stacji XIII do stacji XIV

Od p. Bochnia do p. Boczkaja

od stacji XIV do domu Pani Sroki

Pańskie- Budzoniówka, domy pod kościołem, domy nad wsią, KluzikówkaPost Author: Małgorzata Kania