Matka Boża Harbutowicka

Obraz Matki Bożej Harbutowickiej Prawdziwym i nieocenionym skarbem kościoła w Harbutowicach jest przepiękny obraz Najświętszej Maryi Panny, „do którego lud tak miejscowy jak i z sąsiednich miejscowości wielki żywi kult i szczególniejsze ma nabożeństwo, dowodem czego jest, iż z okolicznych wsi niekiedy na intencję osób chorych lub nieszczęściem dotkniętych na Mszę św. ofiary przynoszą”1. W […]

Kaplica św. Floriana na Czoskówce 1999

Kaplica została zbudowana z kamienia i cegły, które pozostały po budowie kościoła parafialnego w 1828 r. Wymiary: 4,5 m dł., 3,5 m szer., 5 m. wys. Dwuspadowy dach kryje czerwona dachówka. Trójkątna u góry fasada kryje we wnęce figurkę Matki Bożej z Lourdes. Na szczycie fasady widnieje żelazny krzyż. Górna część drzwi wejściowych wykonana jest […]

1 10 11 12