Matka Boża Harbutowicka

Obraz Matki Bożej Harbutowickiej Prawdziwym i nieocenionym skarbem kościoła w Harbutowicach jest przepiękny obraz Najświętszej Maryi Panny, „do którego lud tak miejscowy jak i z sąsiednich miejscowości wielki żywi kult i szczególniejsze ma nabożeństwo, dowodem czego jest, iż z okolicznych wsi niekiedy na intencję osób chorych lub nieszczęściem dotkniętych na Mszę św. ofiary przynoszą”1. W […]

Odpust 2001

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Harbutowicach ostatni raz przeszedł generalny remont w roku 1911. Oczywiście przez te prawie 100 lat budynek naprawiano, malowano itp. Rok temu dzięki potężnemu wsparciu finansowemu ks. kan. Franciszka Bobła, rodem z Harbutowic, proboszcza parafii Lubień (przekazał całe swe oszczędności), proboszcz ks. Edward Półchłopek zdecydował się rozpocząć prace. Zakupiono […]

Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 8-9 X 1999

Najmilsza z Matek Mieszkacie w pięknym zakątku świata. Zapewne okolice parafii mają coś z uroku wzgórz otaczających Jerozolimę, pagórków, po których niegdyś Maryja szła odwiedzić swoją krewną Elżbietę. Nie na darmo w okolicy znajduje się Kalwaria Zebrzydowska wybrana jako replika tej części Ziemi Świętej, po której chodziły stopy Jezusa i Maryi. Urok krajobrazu wsi, parafii […]

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1968 roku

Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Harbutowice, dekanat Myślenice, odbyła się w dniach 6-7 września 1968 r. Uroczystość tę poprzedziła 9-tygodniowa nowenna, w czasie której wygłoszone były kazania dla dorosłych i młodzieży na temat znaczenia Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą. Poprzedziły dobę Nawiedzenia tygodniowe misje przeprowadzone przez Ojców Oblatów z Katowic: o. Edmunda Stefańskiego […]

Kaplica św. Floriana na Czoskówce 1999

Kaplica została zbudowana z kamienia i cegły, które pozostały po budowie kościoła parafialnego w 1828 r. Wymiary: 4,5 m dł., 3,5 m szer., 5 m. wys. Dwuspadowy dach kryje czerwona dachówka. Trójkątna u góry fasada kryje we wnęce figurkę Matki Bożej z Lourdes. Na szczycie fasady widnieje żelazny krzyż. Górna część drzwi wejściowych wykonana jest […]

1 8 9 10